De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Brusselt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Brusselt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Brusselt

Cumuleo