De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Van Campfort

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Campfort
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Campfort

Cumuleo