De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeannine Van Cauwenbergh

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Van Cauwenbergh
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Van Cauwenbergh
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Van Cauwenbergh

Cumuleo