De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Delphine Van Daele

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Delphine Van Daele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Delphine Van Daele

Cumuleo