De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Willame

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Richard Willame
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Richard Willame
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Richard Willame

Cumuleo