De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Van de Putte

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Van de Putte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Van de Putte

Cumuleo