De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Van De Velde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Van De Velde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Van De Velde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Van De Velde

Cumuleo