De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monica Van De Velde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Monica Van De Velde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Monica Van De Velde

Cumuleo