De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Van de Velde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Van de Velde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Van de Velde

Cumuleo