De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Van de Vivere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Van de Vivere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Van de Vivere

Cumuleo