De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nelly Van De Walle

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nelly Van De Walle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nelly Van De Walle

Cumuleo