De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Van De Wauwer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Van De Wauwer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Van De Wauwer

Cumuleo