De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rina Van De Weyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rina Van De Weyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rina Van De Weyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rina Van De Weyer

Cumuleo