De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Van den Bilcke

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Van den Bilcke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Van den Bilcke

Cumuleo