De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van den Bossche

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van den Bossche
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van den Bossche

Cumuleo