De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Willemart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Véronique Willemart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Véronique Willemart

Cumuleo