De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Van den Branden

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Van den Branden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Van den Branden

Cumuleo