De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilhelmina Van den Bremer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilhelmina Van den Bremer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilhelmina Van den Bremer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilhelmina Van den Bremer

Cumuleo