De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Van den Broeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jaak Van den Broeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jaak Van den Broeck

Cumuleo