De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Seraphin (Francis) Van den Eynde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Seraphin (Francis) Van den Eynde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Seraphin (Francis) Van den Eynde

Cumuleo