De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Van den Hende

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Van den Hende
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Van den Hende

Cumuleo