De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annick Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annick Willems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annick Willems

Cumuleo