De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liesbeth Van der Auwera

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Liesbeth Van der Auwera
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Liesbeth Van der Auwera
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Liesbeth Van der Auwera

Cumuleo