De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hedwig Van der Borght

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hedwig Van der Borght
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hedwig Van der Borght

Cumuleo