De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Van der Borght

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Van der Borght
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Van der Borght

Cumuleo