De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Van der Coelden

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Van der Coelden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Van der Coelden

Cumuleo