De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Van der Donckt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent Van der Donckt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent Van der Donckt

Cumuleo