De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Van Der Haegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Van Der Haegen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Van Der Haegen

Cumuleo