De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ernest Van der haeghen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ernest Van der haeghen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ernest Van der haeghen

Cumuleo