De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carlos Van der Plaetsen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carlos Van der Plaetsen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carlos Van der Plaetsen

Cumuleo