De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Erwin Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Erwin Willems

Cumuleo