De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Germain Van Der Velpen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Germain Van Der Velpen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Germain Van Der Velpen

Cumuleo