De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lutgarde Van Dessel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Lutgarde Van Dessel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Lutgarde Van Dessel

Cumuleo