De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Van Dooren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Van Dooren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Van Dooren

Cumuleo