De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Van Dorpe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Van Dorpe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Henri Van Dorpe

Cumuleo