De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernande Van Dyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Fernande Van Dyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fernande Van Dyck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Fernande Van Dyck

Cumuleo