De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emilienne Van Espen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Emilienne Van Espen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emilienne Van Espen

Cumuleo