De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Van Espen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marc Van Espen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marc Van Espen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marc Van Espen

Cumuleo