De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacobus Van Gansen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacobus Van Gansen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacobus Van Gansen

Cumuleo