De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kamiel Van Gheem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kamiel Van Gheem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kamiel Van Gheem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kamiel Van Gheem

Cumuleo