De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lea Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Lea Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Lea Willems

Cumuleo