De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Willems

Cumuleo