De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Van Hauwermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Martine Van Hauwermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Martine Van Hauwermeiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Martine Van Hauwermeiren

Cumuleo