De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Van Havermaet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Van Havermaet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Van Havermaet

Cumuleo