De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Van Herck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Van Herck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Van Herck

Cumuleo