De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Van Herck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Van Herck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Van Herck

Cumuleo