De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katrien Van Herck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Katrien Van Herck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Katrien Van Herck

Cumuleo