De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrik Van Herck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrik Van Herck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrik Van Herck

Cumuleo