De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roel Van Hoeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roel Van Hoeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roel Van Hoeck

Cumuleo