De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl Van Hoofstat

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karl Van Hoofstat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karl Van Hoofstat

Cumuleo